Pdf options trading puts and calls


In the cas e o f binary t e xt ile fibre mixtures for which there is no uniform method of analysis at Union level, the laboratory responsible for the test should be allowed to determine the composition of such mixtures, indicating in the analysis report the result obtained, the method used and its degree of accuracy.

eur-lex. europa. Laboratoriu zodpovednemu za skusanie dvojzlozkovych textilnych vlaknovych zmesi, pre ktore neexistuje jednotna metoda analyzy na urovni Unie, by sa malo umoznit stanovit zlozenie takychto zmesi, pricom v sprave o analyze sa uvedie ziskany vysledok, pouzita metoda a jej stupen presnosti.